Астана қаласы

Қабанбай батыр көшесі 8.

Электронды почта:

qazsamgau@mail.ru

Жұмыс уақыты

ДҮ-Сенбі: 9:30 дан 17.50

«Самғау» РҚПБАҚДО курстарының төлемақысын төлеу тәртібі

Жеке тұлғалар Біліктілікті арттыру курстары мен семинарларына:

1. Орталықтың (офис мекежайы: Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 8, 2-қабат, 222- офис

Күн сайын сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейміз. 2. Түбіртек бойынша төлемақы төлеу qazsamgau@mail.ru поштасы арқылы деректемелер сұратуыңыз керек.

Заңды тұлғалар үшін:

Қызмет төлемі көрсетілген есеп бойынша. Ол үшін бізге сіздің кәсіпорныңыздың, мекемеңіздің деректемелері мен атауы толық көрсетілген кепілхат жіберуіңіз керек.

Қызметтердің төлемақысы жеке тұлғаларға қарағанда заңды тұлғалар үшін 30% -ға қымбат болатынын ескертеміз.

Бухгалтерия тел.: 8(717) 2485207, ұялы.: 8707 8582070  8701 292 69 56
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН банка 941240000341
Ағымдағы счет (KZT) No KZ229470398991311799

 

Порядок оплаты курсов в РЦПКППК «Самғау»

Физические лица могут оплатить семинары и Курсы повышения квалификации:

1. В центре через стойку администратора (в офисе по адресу: город Астана, ул. Кабанбай батыра 8, (бывшая здание КРУ) , 2 этаж, офис 222

Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00

2. Для оплаты по квитанции Вам надо запросить реквизиты для оплаты по почте: qazsamgau@mail.ru

Для юридических лиц:

По счету, выписанному на оплату услуги. Для этого Вам необходимо прислать нам гарантийное письмо с указанием полного названия предприятия, учреждения, с реквизитами.

Обращаем Ваше внимание, что стоимость услуг для юридических лиц на 30% дороже,

чем для физических лиц.

Тел. Бухгалтерии 8(7172) 485207, моб.: 8707 8582070   8701 292 69 56

АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
БИН банка 941240000341
Текущий счет (KZT) No KZ229470398991311799