Астана қаласы

Қабанбай батыр көшесі 8.

Электронды почта:

qazsamgau@mail.ru

Жұмыс уақыты

ДҮ-Сенбі: 9:30 дан 17.50

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДӘРЕЖЕДЕГІ ТРЕНЕР  Б.Ғ.ҒАЛЫМЖАНОВТЫҢ

ҰСЫНАТЫН ТАҚЫРЫПТАРЫ

 

 1. Білім берудің жаңа философиясы

Мақсаты: ҚР Білім беру жүйесіндегі өзгерістер мен жаңашылдық сипатын тану

Күтілетін нәтиже: а) ҚР Білім беру жүйесіндегі өзгерістер мен жаңашылдықтарды біледі;

ә) Заман талабына сай өзгерудің философиясымен танысады;

б) 21-ғасырда қалай оқыту керек мәселесін анықтайды;

в) Оқытудағы өзгерістерге бейімделеді

 1. Оқытуда критериалды бағалау жүйесін дұрыс қолдану

Мақсаты: Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалаудың айырмашылығын анықтау, критерий арқылы бағалаудың мәнін түсіну, критериалды бағалау мәселесін түсіну.

Күтілетін нәтиже: а) Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалаудың жаңашылдығын түсінеді;

ә) Заман талабына сай бағалау формаларын үйренеді;

б) Әділ бағалаудың философиясын түсінеді;

в) Әділ бағалауға үйренеді;

г) Критериалды бағалауды жүргізудің жолдарын айқындайды

 1. Қысқа мерзімді жоспарлаудың әдістемесі

Мақсаты: ҚМЖ-дың маңызын түсіну;

Күтілетін нәтиже: а) ҚМЖ-дың маңызын түсінеді, құра алады;

ә) ҚМЖ заман талабына сай жасай алуға үйренеді;

б) ҚМЖ арқылы сабақ тиімділігін арттыру жолдарын анықтай алады;

в) ҚМЖ-ның тиімділігін жаңаша формасын жасай алады

 1. 21-ғасырда қалай оқыту керек?

Мақсаты: Қалай оқыту керек екенін түсіну;

Күтілетін нәтиже: а) Сабақтағы басты мәселелерді анықтайды;

ә) Қалай оқыту керек жолдарын біледі;

б) Жаңа форматты мұғалімнің философиясын, көзқарасын түсінеді;

в) Оқыту формаларын біледі

 1. Дарынды, талантты оқушыларды анықтаудың тиімді жолдары

Мақсаты: Дарынды, талантты оқушыларды тануға үйрену.

Күтілетін нәтиже:

а) Дарынды, талантты оқушыларды анықтаудың жолдарымен танысады;

ә) Дарынды, талантты оқушылармен жұмыс жасаудың жаңаша жолдарын  үйренеді;

б) Жаңаша тапсырма түрлерін ұсына алады;

в) Дарынды, талантты оқушылардың жан дүниесі туралы түсінік алады

 1. Сұрақ қою техникасы

Мақсаты: Сұрақ қою техникасын үйрену

Күтілетін нәтиже:

а) Сұрақ түрлері туралы мәлімет алады;

ә) Сұрақ қою техникасын түсінеді;

б) Сұрақ қоюдың маңызың біледі;

в) Сабақтағы сұрақ қою әдістеріне сыни қарайды

 1. Оқушыларға ұсынылатын тапсырмалар қандай болуы керек?

Мақсаты: Тиімді тапсырманың мәнін түсіну

Күтілетін нәтиже:

а) Тиімді тапсырмалар құрастыру жолдарын анықтайды;

ә) Тиімді тапсырмалар құрастырады;

б) Тапсырмаларды түрлендіре алады;

в) Тапсырма мәнін айқындай алады.

 1. Lesson study-ды –оқу процесіне енгіздің тиімді жолдары

Мақсаты: Зерттеу сабағы дегеніміздің мәнін ұғу

Күтілетін нәтиже:

а) Зерттеу сабағын жоспарлауды біледі;

ә) Зерттеу сабағының жүргізу алгоритімен танысады;

б) Зерттеу сабағын жүргізудің әдістемесін біледі;

 1. Топтық, жұптық жұмыстарды тиімді ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері

Мақсаты: Топтық, жұптық жұмыстарды  ұйымдастыруды үйрену

Күтілетін нәтиже:

а) Топтық, жұптық жұмыстардың мәнін түсінеді;

ә) Топтық, жұптық жұмыстардың ұйымдастырылу жолдарын біледі;

б) Топтық, жұптық жұмыстардың түрлерімен танысады

 1. Сыни тұрғыдан ойлаудың өмірлік мәні

Мақсаты: Сыни ойлаудың мәнін түсіну

Күтілетін нәтиже:

а) Сыни ойлаудың филолсофиялық мәнін түсінеді;

ә) Сыни ойлаудың алғышарттарын сабақта қалай жасауға болатынын анықтайды;

б) Сыни ойлау тапсырмаларын құрастыру жолдарын біледі;

в) Өзінің қаншалықты сыни ойлай алатындығын саралайды.

 1. Білім беру жүйесін модернизациялау жағдайында педагогтардың ұлттық

адами құндылықтарын жетілдіру

Мақсаты: Педагогтың адами құндылығын жетілдіру

Күтілетін нәтиже:

а) Адами құндылықтың бүгінгі өлшемін саралайды;

ә) Құндылықты қалыптастырудың негіздерін біледі;

б) Бүгінгі күнде адами құндылықты жетілдірудың төте жолын анықтайды;

в) Ойлану, ойқорыту, толғаныс, өзін іздеу жолдарын қарастырады

 1. Рефлексия мәні

Мақсаты: Рефлексияны кең ауқымда қарастыру

Күтілетін нәтиже:

а) Рефлексия мәнін түсіну

ә) Рефлексия жасауға үйрену

б) Сабақта рефлексия жасауға оқушыларды қалыптастыру

 1. Жаңаша сабақ талдаудың негіздемесі

Мақсаты: Жаңаша сабақ талдауға үйрену

Күтілетін нәтиже:

а) Жаңаша сабақ талдау әдістемесін үйренеді;

ә) Сабақ талдау парақшасымен жұмыс жасаудың жолдарын меңгереді;

б) Сабақ талдаудың мәдениеті мен формаларын үйренеді

 1. Оқу-әдістемелік құралдарды жазудың әдістемесі

Мақсаты: Оқу-әдістемелік құрал жазудың әдістемесін үйрену

Күтілетін нәтиже:

а) Оқу-әдістемелік құралдың жазылу техникасын меңгереді

ә) Өзінің әдістемелік құралына қайта өңдеулер жүргізе алады

б) Әдістемелік құрал жазудың үлгісімен танысады

 1. Оқытудағы белсенді әдіс-тәсілдер

Мақсаты: Белсенді әдіс-тәсілдермен танысу

Күтілетін нәтиже:

а) Белсенді әдіс-тәсілдермен танысады

ә) Белсенді әдіс-тәсілдермен тиімді жұмыс жасау жолдарын үйренеді

б) Белсенді сынып пен белсенді емес сыныптың ара жігін ажырата отырып, белсенді    сынып жасауға кеңестер алады

 1. Біз қалай ойлаймыз? (жаңартылған білім беру бағдарламасы туралы ата-аналарға кеңес)

Мақсаты: Қалай ойлайтынымызға сыни қарау

Күтілетін нәтиже: Сыни ойлауға үйренеді

а) Сыни ойлаудың мәнін түсінеді

ә) Сыни ойлауға не кедергі екеін анықтайды

б) Баласына қалай бағыт беру керек екенін түсінеді