Астана қаласы

Қабанбай батыр көшесі 8.

Электронды почта:

qazsamgau@mail.ru

Жұмыс уақыты

ДҮ-Сенбі: 9:30 дан 17.50

Оқу курстарына тіркелу формасы

Өтініш қалдырыңыз және біздің менеджерлер сізбен хабарласады!

Біліктілікті арттыру курсына тіркелу үшін тыңдаушы жеке форма бойынша Орталықтың электронды мекен-жайына (qazsamgau@mail.ru) скан-көшірмелерді жіберуі қажет а) жеке куәлік, б) оқу тілі мен лауазымы көрсетілген жұмыс орнынан анықтама. Тыңдаушыға өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар және оларды орындау кестесі, оқу материалдары ұсынылатын болады. Оқуды аяқтауда курс тыңдаушысы орталық кеңсесіне сертификат алуға шақырылады. Алыс аймақтағы тұрғындар үшін пошта мекен-жайына бандерольмен сертификаттар мен куәліктер жеткізілу мүмкін. Корпоративтік форма бойынша курстарды ұйымдастыру үшін (бір білім беру ұйымының базасында) басшымен расталған ұжымдық сұранысты (5 адамнан кем емес) ұсынуы қажет. Бұл жағдайда нұсқау сабақтарын, күндізгі лекциялар және сертификаттар мен куәліктерді беру үшін Орталық маманын жіберу қарастырылған. Барлық жұмыс формалары үшін оқу кезеңі — 10 жұмыс күні. Біліктілікті арттыру курстарында оқу бағасы — 15000 теңгеден бастап. Оқу үшін төлем курстың барлық өту кезеңінде және оның аяқталуына дейін жүргізілуі тиіс.

Форма регистрации на курсы

Отправте заявку и наши менеджеры свяжуться с Вами!

Для регистрации на курсы повышения квалификации по индивидуальной форме слушателю необходимо выслать на электронный адрес Центра (qazsamgau@mail.ru) скан-копии а) удостоверения личности, б) справки с места работы с указанием должности и языка обучения. Слушателю будут предоставлены обучающие материалы, задания для самостоятельной работы и график их выполнения. По окончании обучения слушатель курсов приглашается за сертификатом в офис Центра. Для жителей отдаленных регионов возможна доставка сертификатов и свидетельств бандеролью на почтовый адрес. Для организации курсов по корпоративной форме (на базе одной организации образования) необходимо предоставление коллективной заявки (не менее 5 человек), заверенной руководителем. В этом случае предусмотрен выезд специалиста Центра для проведения установочного занятия, очных лекций и выдачи сертификатов и свидетельств. Период обучения для всех форм — 10 рабочих дней. Стоимость обучения на курсах повышения квалификации — от 15000 тенге. Оплата за обучение может быть произведена в течение всего периода прохождения курсов, вплоть до их окончания.